logo

 

 

 

 

 


Garancija, prema uslovima proizvođača, ne vrijedi u slučaju:

  bilo kakvih oštećenja komponenti računara ili zaštitnih naljepnica
oštećenja nastala strujnim udarima bilo kakve vrste
kada proizvod (monitor) ima nedostatak ili kvar do 7  piksela
oštećenja nastala izlaganjem komponente (uređaja) uticaju mehaničkih
 čestica (prašina), prekomjerne vlage, ekstremno niskih ili visokih temperatura, uticaju agresivnih plinova, tekućina te bilo kakvom izlaganju komponente (uređaja) uslovima za koje ta komponenta (uređaj) nije predviđena (komponente i uređaji nisu predviđeni za rad sa ekstremnim ili industrijskim uslovima)
oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem
oštećenja nastalih instalacijom nelegalnog softvera
oštećenja nastala zbog računarskih virusa postavljanje komponente (uređaja) u režim rada za koji nije predviđena ("overclocking"procesora,VGA kartice,postavljanje previsokih frekvencija monitora"refresh rate")

Garancijom nije Obuhvaćen kvar ili nepotpuno funkcionisanje računara usljed brisanja ili prepravke određenih sistemskih ili aplikativnih datoteka, kao ni kvar printera usljed upotrebe refilovanih ketridža. U garanciju NISU UKLJUČENI potrošni materijali (ribboni, tinte, toneri) izmjenjivi mediji za pohranu podataka (diskete...), printer glave.

Reklamacije u garantnom roku podnose se prodajnom centru

Digit
Kralja Petra I Karađorđeviće 83a/2 ,Banja Luka

051/227-510

sa priloženim originalnim računom, garantnim listom, pripadajućom dokumentacijom, priborom i opisom kvara.

Dijagnostiku i testiranje ispravne reklamne komponente ili uređaja naplaćujemo 15 KM+pp.

Garantni rok počinje od dana preuzimanja robe.

Ukoliko popravak komponente (uređaja) traje više od 15 radnih dana, kupcu će se garantni rok produžiti za onoliko dana koliko je taj uređaj bio na reklamaciji.

Ukoliko popravak komponente (uređaja) traje više od 45 dana komponenta će se zamjeniti drugom komponentom čija je funkcionalnost jednaka ili bolja od zamjenjene komponente (uređaja).

Kupac je dužan robu pregledati prilikom preuzimanja.


-NAVEDENA GARANCIJA JE VAŽEĆA AKO POSEBNIM UGOVOROM NIJE DRUGAČIJE ODREĐENO

 

 

nazad

 

Standardni garantni list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2010-2020, DIGIT d.o.o.