logo

 

 

 

 

 


Sistem DEKPND je

kompatibilan

 Osnovne funkcije

Povezivanje na agregate preko predvidjenih protokola ili direktno preko DIGIT DLS uredjaja, a sve u skladu sa zakonskim propisima

Totalno upravljanje agregatima (tacno ocitavanje iznosa, zabranjivanje rada, prepaid sipanje, paljenje svetala na agregatima, daljinsko citanje totala itd..

Automatsko skupljanje, knjizenje i stampanje racuna, uz mogucnost izdavanja racuna i za pratecu robu

Puna POS funkcionalnost, kompletno knjigovodstvo robno pumpe, slanje izvjestaja, slanje LOG fajlova i ostale funkcije

 

 

 

nazad

 

 

DIGIT DEKPND

 

 

 

 

Sistem digitalno-elektronske kontrole prometa nafnih derivata donosi vam novi nivo kontrole, upravljanja i rada vase benzinske stanice. DEKPND sistem nudi vama i vasim zaposlenim novu dimenziju poslovanja uvodeci vas u nove nacine rada benzinskih stanica - omogucava vam totalnu kontrolu objekta pocevsi od benzinskih agregata, panela sa cijenama do instaliranih terminala za placanja i autopraona. Dokazan u praksi, DEKPND sistem vec se koristi na preko 180 benzinskih stanica sirom Republike Srpske.

Uvodjenjem DEKPND sistema stvara se mogucnost uvodjenja samposluzivanja na vasim objektima sto dovodi do smanjenja troskova rada i povecanja produktivnosti. Samo ustedom na radnoj snazi sistem moze sam sebe otplatiti vec za par mjeseci...

DEKPND

SASTAVNE KOMPONENTE

DIGIT DEKPND Sistem se sastoji od :

1. DIGIT DLS koncentratora zaduzenog za prikupljanje podataka sa benzinskih agregata ili DIGIT IFSF koncentratora
2. DIGIT DLS Interface uredjaja koji sluze za odvajanje uredjaja od ostatka sistema, ili DIGIT IFSF distribution modula

3. DIGIT POS racunara opremljenog sa POS periferijama - POS printerom, POS tastaturom, POS ladicom za novac i POS citacem bar code-a
4. DIGIT Admin racunara sa A4 laserskim printerom za potrebe knjigovodstva i vodjenja cijelog POS objekta

KARAKTERISTIKE UREDJAJA

DLS: Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanom UPS zastitom. 16 ulaznih portova za kontrolu 16 pistolja. 1 RS232 port za komunikaciju sa DIGIT POS sistemom. Mogucnost povezivanja 2 DLS uredjaja na POS racunar daje pracenje do 32 pistolja

DIGIT IFSF modul: Omogucava povezivanje velikog broja agregata na DEKPND sistem. Ovim modulom DEKPND sistem dobija mogucnost totalne kontrole agregata, mogucnost citanja elektronskih totala, mogucnost prepaid usluge, samoposluzivanja i drugo.

INTERFACE: Pasivna komponenta za razdvajanje ulaza i izlaza i prilagodjenje naponskih nivoa. Omogucava sigurno povezivanje DLS uredjaja na agregat. Osigurava sigurnost elektricnih komponenti agregata. Ulazna otpornost beskonacna garantuje da sistem ne osjeti nikakve smetnje povezivanjem DLS uredjaja.

DIGIT POS RACUNAR : Standardan PC racunar sa RS232 portom (ili usb u RS232 konverterom). Oprema se Barcode citacem, POS stampacem sa sjekacem trake, POS ladicom za novac, UPS uredjajem. Monitor se bira kolor standardne velicine. Operativni sistem - Windows 2000 / XP

DIGIT ADMIN RACUNAR: Standardan PC racunar sa laserskim A4 printerom i softverom. Oprema se standardnim kolor monitorom i modemom za potrebe razmjene podataka. Umrezen sa POS racunarom

SOFTWARE

Baza podataka je Interbase - mali, brzi sql server pogodan za rad u malim mrezama. Izvrsava se kao servis na POS racunaru. Omogucava pouzdan i brz rada bez obzira na kolicinu podataka koji seskupi na objektu. Zajedno sa bazom podataka instalira se i backup program koji u pametnom rezimu rada pravi rezervne kopije podataka na HDD omogucavajuci vracanje rezervne kopije do 6 mjeseci unazad.

Klijentski softveri su razvijeni kroz DELPHI ostvarujuci time maksimalnu prilagodjenost korisniku, lagan i intuiutivan korisnicki interfejs na srpskom jeziku.

Za startanje programa nije potrebna user name i sifra, iako su svi podaci u sistemu sifrovani i zasticeni od neovlastenog citanja. (sifra za podatke je ukodirana u program). POS program ima iskljucivu namjenu stampanja racuna, i pokretanja smjena tako da zaposleni na pumpi kroz POS program ne mogu gledati podatke koji nisu njima namjenjeni, niti nogu uticati na kolicinu i tacnost podataka.

Admin program omogucava kompletno robno knjigovodstvo objekta, ukljucujuci i maloprodajne kalkulacije, 5 vrsta ulaza roba, izlaz robe, fakturisanje, pravljenje narudzbenica i sl. Sljedi spisak podrzanih funkcija ADMIN Softvera

SISTEMSKE KOMANDE

Pravljenje backup kopija manualno, Vracanje kopije podataka, Provjeravanje rada servera, Podesavanje parametara pristupa bazi, Podesavanje opcija programa ADMIN i POS, Rad sa mehanickim brojacima, Rad sa KV faktorima, Podesavanje zaglavlja objekta, Praznjenje baze (zasticeno lozinkom), Pregledavanje LOG datoteka, Testiranje veze ADMIN POS, Komandovanje POS racunarom

OBRADA

Ulaz robe (standardni ulaz, medjuskladisnica, promet sa drugom BS, Zapisnik oprijemu tecnih goriva), Zapisnik o promjeni kolicine robe (inventurni zapisnici), Nivelacije, Pregled AutoNivelacija, Fakturisanje kupcima pod ugovorima, Naknadni POS racuni , Narudzbenice / Trebovanja, Kalkulacije, Pregled temperatura u podzemnim rezervoarima

PREGLEDI / IZVJESTAJI

SMJENE, Promet smjene - promet groriva, druge robe i sve zajedno, Pregled racuna u smjeni, sa prebacivanjem racuna na drugog kupca i stampanjem kopija racuna, Smjenski i visesmjenski izvjestaj o prometu, Pregled prometa za period, Pregled prometa za period za kupca, Pregled prometa za period po kupcima, Pregled prometa za period za kupca po racunima, Dekadni / mjesecni obracun prodaje, Specifikacija predaje pazara, Specifikacija ulaza, Pregled lager liste na pojedinacni dan, Trgovacka knjiga sa izvjestajima o knjizenju, filtriranjem i stampanjem

SIFARNICI

Svi sifarnici za rad sistema

ULAZ / IZLAZ podataka u elektronskom obliku za razmjenu sa drugim knjigovostvima

i druge, manje bitne funkcije.

Osnovne funkcionalnosti POS programa

Automatsko generisanje racuna sa mogucnosti dodavanja stavki iz maloprodaje na taj racun, Automatsko knjizenje racuna (ukoliko se ne stampaju u nekom periodu), Izdavanje racuna za sve artikle iz maloprodaje, Komande za rad sa smjenom (prekid smjene, autostart, izvjestaj o radu), 3 nacina placanja - gotovina, placanje kupaca sa ugovorom o ziralnom placanju, placanje kreditnom karticom, Mogucnost STORNIRANJA racuna, Stampanje privremenog prometa smjene, Stampanje izvjestaja prethodnih smjena, Mogucnost podesavanja kvfaktora i mehanickih brojaca (zasticeno sifrom), Mogucnost promjene cijena i parametara cijene direktno sa POS, Kreiranje LOG datoteka sa svim detaljima rada i otkucajima rada programa, Prevencija Windows Task Switchinga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header

 

 

Copyright (c) 2010, DIGIT d.o.o