DIGIT MOBILNE APLIKACIJE:
HOME | DIGIT LOYALTY | DIGIT BUSINESS | DIGIT MOBILE NARUČIVAČ | DIGIT QBI INFO

DIGIT QBI

Aplikacija namjenjena vlasnicima u upravljačima benzinskih stanica koji koriste DEKPND sistem za prodaju na objektima

Instalacija

Aplikaciju preuzimate sa našeg servera. Varijanta sa Google Play store dostupna na zahtjev.

Za rad aplikacije neophodno je da klijent posjeduje i koristi programsko rješenje DEKPND naše firme, jer se aplikacija naslanja na tu bazu podataka.

Aplikacija prikazuje podatke prikupljene na replikacionom serveru. Tipično, podaci u aplikaciji su stari par minuta.

Rad sa aplikacijom

Nakon logovanja, dobijate radni ekran aplikacije. Na njemu je period posmatranja (default danas), i listu vaših objekata sa trenutnim stanjem prometa. Klikom na objekat dobijate dodatne podatke o objektu. Skrolanjem pram dole dobijate i dodatne komande aplikacije

Proširene komande

Kad je odabran kupac otvaraju se dodatne komande - rakapitulacija prometa, zalihe goriva i vrijednost zaliha. Zatim tu su pregled zadnjih računa ( i njihova starost što daje instant prikaz da li replikacija radi uredno). Tu je i pregled komitenata, te pregled plaćanja žirale i gotovine... predračuna kupcu

Aplikacija se često koristi za instant uvid koliko goriva ima na objektu za preciznije planiranje nabavke i distribucije.

Podrška

Ukoliko imate problema sa aplikacijom možete se obratiti na sljedeće kontakte:
Digit Servisna služba telefon : 387.51.227.510
Digit Servisni email: servis@digit-rs.com